!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21-03- 2011
"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
ΗΠΕΙΡΟΥ
E-mail: vssipiru@yahoo.gr

Βοήθεια στο Σπίτι

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» άρχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα το 2001.
Στο ΒΣΣ εργάζονται κοινωνικοί επιστήμονες (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι), νοσηλευτές και οικογενειακοί βοηθοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί με αξιοκρατικές διαδικασίες, (Ν.2190/94) ,εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια αδιάλειπτα, χωρίς ούτε μια μέρα διακοπή της σύμβασής τους και παρέχουν κοινωνική φροντίδα, νοσηλευτική φροντίδα και οικιακή βοήθεια.
Όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργήσει σχέση εμπιστοσύνης με τους εξυπηρετούμενους ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ καθώς και το συγγενικό τους περιβάλλον και απόδειξη αυτού είναι ότι το ΒΣΣ έχει την πλέον υψηλή αποδοχή από τον πληθυσμό σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για λογαριασμό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Να τονιστεί εδώ ότι οι εργαζόμενοι αν και από την αρχή του προγράμματος είχαν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα όπως αρμοδιότητες που δεν ήταν πλήρως ξεκαθαρισμένες, χρηματοδοτήσεις που καθυστερούν και έχουν ως αποτέλεσμα να πληρώνονται δύο φορές τον χρόνο, ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον αν και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες κλπ., παρ’ όλα αυτά επέμειναν, εργάστηκαν και εργάζονται με ευσυνειδησία και από το μηδέν δημιούργησαν μια υπηρεσία που η προσφορά της αναγνωρίζεται από όλη την ελληνική κοινωνία.
Οι υπηρεσίες παρέχονται σε άτομα ηλικιωμένα, μοναχικά, μη αυτοεξυπηρετούμενα πλήρως, με μη επαρκείς οικονομικούς πόρους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, με στόχο την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσής τους, την παραμονή στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και την αποφυγή ιδρυματικής φροντίδας.
Όλα αυτά μέχρι το τέλος του 2010 αφού το 2011 το ΒΣΣ εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης».
Πριν λίγες ημέρες εκδόθηκε και η πρόσκληση για ένταξη των δομών στο νέο πλαίσιο λειτουργίας.
Τώρα πια το ΒΣΣ γίνεται «βοήθεια υπό όρους». Αυτό γιατί: για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα ή να συνεχίσει να δέχεται τις υπηρεσίες του θα πρέπει να έχει έναν πιστοποιημένα άνεργο συγγενή.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:
• Όσοι από τους ωφελούμενους που χρόνια τώρα εξυπηρετούμε δεν διαθέτουν κάποιον συγγενή άνεργο δεν μπορούν τώρα πια να δέχονται τις υπηρεσίες μας.
• Αποκλείονται άτομα που είναι μοναχικά, άτεκνα ή που δεν έχουν συγγενείς πρόθυμους να βοηθήσουν.
• Παρέχονται υπηρεσίες σε άτομα που απλά έχουν άνεργο συγγενή αλλά που δεν έχουν πραγματικά την ανάγκη βοήθειας και αυτό γίνεται σε βάρος των ατόμων που μας χρειάζονται πραγματικά αλλά που έχουν το «μειονέκτημα» να μην έχουν συγγενή άνεργο.
Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μέχρι σήμερα εξυπηρετούμενων είναι πάνω από 70 ετών που σημαίνει ότι τα παιδιά τους που είναι πάνω από 45 ετών ανήκουν στην ομάδα του πληθυσμού που πριν 35-40 χρόνια αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα για την αναζήτηση μιας καλύτερης εργασιακής τύχης και άφησαν πίσω τους γονείς τους. Αυτούς λοιπόν σήμερα – οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί μειώσεις μισθών και ότι άλλο συνεπάγεται η δεδομένη οικονομική κατάσταση της χώρας- τους τιμωρούμε και με το να μην έχουν οι ηλικιωμένοι γονείς τους ούτε την στήριξη του ΒΣΣ, την ψυχολογική στήριξή τους, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τους, τα φάρμακα και τα ψώνια τους, τους τιμωρούμε γιατί εργάζονται!!!
Να σημειωθεί επίσης ότι οι ηλικιωμένοι και τα ΑΜΕΑ που οι συγγενείς τους εργάζονται έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τις υπηρεσίες του προγράμματος σε σχέση με εκείνους που οι δικοί τους άνθρωποι έχουν τον χρόνο να τους βοηθήσουν και που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι άνεργοι από επιλογή!!
Αλλάζει λοιπόν η μορφή, η φιλοσοφία του προγράμματος και μετατρέπεται από εργαλείο βοήθειας ηλικιωμένων που είναι μόνοι, φτωχοί, ανήμποροι, σε εργαλείο που βοηθά την καταπολέμηση της ανεργίας, λες και οι άνεργοι εμποδίζονται από τους ηλικιωμένους συγγενείς τους για να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και όχι από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην χώρα μας.
Πριν 10 μήνες, το δεύτερο τρίμηνο του 2010 οι δομές πιστοποιήθηκαν μέσω της προκήρυξης αν. τ. αρ. 1/2009 για την πράξη «ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας» για να λειτουργούν με 50 άτομα τα κριτήρια επιλογής των οποίων ήταν α)η κατάσταση της υγείας τους με προτεραιότητα την βαρύτερη κατάσταση υγείας, β)το εισόδημα με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα έως το υψηλότερο, γ)η οικογενειακή κατάσταση με προτεραιότητα στα άτομα που διαβιούν μόνα
Και τώρα όλα αυτά αλλάζουν επειδή άλλαξε ο άξονας χρηματοδότησης. Άλλαξε ο άξονας χρηματοδότησης, όμως δεν άλλαξαν ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι ανάγκες τους!

Αυτές είναι οι συνέπειες στους μέχρι σήμερα ωφελούμενους και τις οικογένειές τους.
Οι συνέπειες στις δομές και τους εργαζόμενους του ΒΣΣ είναι:
Το λειτουργικό κόστος μιας δομής τριών εργαζομένων ανέρχεται σε περίπου 65.000 – 70.000 ευρώ το χρόνο. Δεδομένου αφ’ ενός ότι από 1-1-2011 και μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση και ότι ουσιαστικά το κόστος όλου του χρόνου θα καλυφτεί από τα χρήματα μέσω ΕΣΠΑ και αφετέρου ότι κάθε άνεργος χρηματοδοτείται με 2.000 ευρώ ετησίως, θα πρέπει για να είναι βιώσιμη οικονομικά η δομή να βρεθούν οπωσδήποτε 35 άνεργοι.
Ο αριθμός αυτός είναι πραγματικά μεγάλος όπως δηλώνουν όλοι οι εργαζόμενοι πανελλαδικά με εξαίρεση ίσως τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αφού λοιπόν δεν θα μπορέσουν οι δομές να μαζέψουν τον απαιτούμενο αριθμό ανέργων μοιραία θα οδηγηθεί σε κλείσιμο πολύ μεγάλος αριθμός δομών και κυρίως αυτών σε ορεινές και απομονωμένες περιοχές όπως είναι και η περιφέρεια Ηπείρου, περιοχές που οι ηλικιωμένοι έχουν πραγματικά ανάγκη από βοήθεια.
Να τονιστεί εδώ ότι σε περιοχές όπως η Ήπειρος που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ασχολείται με την γεωργία, είναι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, σημειώνεται και το εξής πρόβλημα: οι άμεσα ασφαλισμένοι δεν θεωρούνται άνεργοι, δεν μπορούν να έχουν κάρτα ανεργίας άρα και απορρίπτονται. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αν και άνεργοι δεν μπορούν να εκδώσουν κάρτα ανεργίας. Η νέα πρόσκληση λέει ότι οι άνεργοι αυτοί προκειμένου να ωφεληθούν από το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 5.000 ευρώ και να είναι άτομα εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να εξεύρουν εργασία, πιστοποιημένα από τον ΟΑΕΔ, ο ΟΑΕΔ όμως υποστηρίζει ότι δεν έχει καμιά ενημέρωση για το θέμα, άρα ούτε οι έμμεσα ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μπορούν πρακτικά να θεωρηθούν άνεργοι, άρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Ηπείρου – και όχι μόνο- μένει εκτός.
Επιπλέον, από τα άτομα που έχουν κάρτα ανεργίας, απαιτείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός δικαιολογητικών και κυρίως στοιχείων πολύ προσωπικών, όπως εκτός από την κάρτα ανεργίας τους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητα και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματός τους. Το γεγονός αυτό φοβίζει και αποθαρρύνει τους ανέργους από το να συνεργαστούν και κάνει ακόμη πιο δύσκολο το να βρεθούν οι άνεργοι που απαιτεί η δομή. Να σημειωθεί ότι τα άνεργα άτομα στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν είναι τα παιδία των ηλικιωμένων αλλά είναι κυρίως εγγόνια, ανίψια και πιο μακρινοί συγγενείς οι οποίοι κατανοούν την κατάσταση και θέλουν να βοηθήσουν αλλά δεν θέλουν να δώσουν όλα αυτά τα απόλυτα προσωπικά τους στοιχεία.
Επίσης σύμφωνα με την πρόσκληση οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την 18/3/2011, κάτι που σημαίνει ότι άνθρωποι που εργάζονται εποχιακά σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με αγροτικά προϊόντα της εποχής και που σε λίγες ημέρες θα είναι άνεργοι, μένουν και εκείνοι εκτός.
Πέρα όλων αυτών υπάρχει και το εξής πρόβλημα: η πρώτη φάση του διαγωνισμού απαιτεί την κατάθεση, από την πλευρά της κοινωφελούς επιχείρησης ή του ΝΠΔΔ που υλοποιεί το Πρόγραμμα, δικαιολογητικών απαραίτητων για να εγκριθούν ως φορείς υλοποίησης. Είναι γνωστό σε όλους ότι αυτή την περίοδο γίνονται οι συγχωνεύσεις και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ΝΠΔΔ, σχεδόν κανένας φορέας δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία, δεν έχει πάρει ΦΕΚ. Άρα θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις οι παλαιές επιχειρήσεις, τα παλαιά συμβούλια, κάτι που σε πάρα πολλές περιπτώσεις δημιουργεί πρόβλημα γιατί πολλοί από τους παλιούς λόγω μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, άγνοιας ή αδιαφορίας δεν θέλουν να εμπλακούν στην όλη διαδικασία. Αλλά και κάποια έγγραφα δεν είναι δυνατόν να βγουν τώρα όπως η εγγυητική επιστολή από τράπεζα γιατί είναι σε φάση διάλυσης οι παλιές επιχειρήσεις.

Τι προτείνουμε:
1. Να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός μήνα μέχρι να συσταθούν οι νέες κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα ΝΠΔΔ (να βγουν τα ΦΕΚ, αλλαγές ΑΦΜ, ΙΚΑ, κτλ) και να καταθέσουν αυτές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2. Να απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά από τους ανέργους και κυρίως να απαλειφθεί το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας το οποίο φοβίζει και προβληματίζει τους ανέργους. Ας απαιτείται η κάρτα ανεργίας, η αστυνομική ταυτότητα και ο ΑΦΜ, στοιχεία τα οποία μπορεί η ΕΕΤΑΑ να χρησιμοποιήσει και να διασταυρώσει όποια στοιχεία θέλει.
3. Να θεωρείται άνεργος και όποιος καταθέσει τα δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ και μετά την 18/3/2011.
4. Να αποσταλεί από το αρμόδιο Υπουργείο επίσημο έγγραφο στον ΟΑΕΔ που να δίνει την δυνατότητα να πιστοποιήσει τους ανέργους ασφαλισμένους του ΟΓΑ με τις προϋποθέσεις που θέτει η Προκήρυξη.
5. Να δοθούν χρήματα από εθνικούς πόρους. Η κάθε δομή να βρει όσους ανέργους καταφέρει και τα υπόλοιπα χρήματα που απαιτούνται για να καλυφθεί οικονομικά να καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Το αίτημά μας αυτό δεν είναι αυθαίρετο, ο ίδιος ο κ. Ντόλιος στο τέλος του 2010 έλεγε ότι «αν βρεθεί ακόμη και 1% συγχρηματοδότηση, τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους».
Μ’ αυτόν τον τρόπο
o οι δομές θα επιβιώσουν για το 2011
o οι ηλικιωμένοι που δεν έχουν άνεργο συγγενή αλλά έχουν πραγματική ανάγκη το ΒΣΣ, θα συνεχίσουν να δέχονται τις υπηρεσίες του
6. Να δοθεί μόνιμη λύση στο διαρκώς επανερχόμενο πρόβλημα της χρηματοδότης του ΒΣΣ. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση θα διαρκέσει έως την 31/12/2011, δηλαδή δίνεται απλά παράταση 6-7 μηνών, να ασκηθούν πιέσεις στους αρμόδιους φορείς και Υπουργεία ώστε να υπάρξει μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση όλων των δομών έτσι ώστε το Πρόγραμμα και η κοινωνική πολιτική που αυτό προσφέρει να μην είναι κάθε φορά έρμαιο των απαιτήσεων του κάθε άξονα χρηματοδότησης της Ε.Ε.
7. Να δημιουργηθούν μόνιμες δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κοινωνικές Υπηρεσίες στους οργανισμούς των Δήμων , όπου να ενταχθούν όσοι ήδη εργάζονται σ' αυτές λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία τους και την προϋπηρεσία τους και το ότι έχουν προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ (Ν 2190/94).
8. Να δοθεί τέλος στην εργασιακή ομηρία των εργαζομένων του ΒΣΣ -που αν και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, που αν και εργάζονται στην πιο σημαντική υπηρεσία πρόνοιας της πολιτείας και της τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε τόσο κινδυνεύουν- με την άμεση μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ
Ο ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΖΙΟΥ
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΜΕ.

από τους Βσσ Ηπειρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.