!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒσΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η (Ε.Π.Υ.Β.-Κ.Μ.) Ένωση Προσωπικού Υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι" Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00πμ. στο Ε.Κ.Θ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

1. Παρουσίαση του νέου Δ.Σ. της ΕΠΥΒ-ΚΜ
2. Ενημέρωση για τις συναντήσεις του Δ.Σ. της ΕΠΥΒ-ΚΜ
3. Ενημέρωση για το αίτημα συνάντησης με Υπουργείο Εσωτερικών - Υπουργείο Εργασίας και ΚΕΔΕ

Στην Γενική Συνέλευση θα παραβρεθεί η Δικηγόρος του Ε.Κ.Θ. κ. Νεδέλκου Νόπη

Η παρουσία των μελών είναι απαραίτητη

Για το Δ.Σ.


    Η  Πρόεδρος                       Η Γ. Γραμματέας


Ιωακειμίδου Ζωή                  Φανάρα Θεοπίστη

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Το σ/ν του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση


Το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., με τις αλλαγές, βάσει των παρατηρήσεων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το προσχέδιο του οποίου, παρουσίασε πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr εστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών προς νέα εξέταση και διαβούλευση, από τους επικεφαλής αιρετούς, με την ΚΕΔΕ να το συζητά και να ψηφίζει επ’ αυτού στην έκτακτη γενική συνέλευση της 6ης Ιουλίου.
Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο ολόκληρο το ν/σ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. σε μορφή .pdf.
http://www.epoli.gr

Ν/Σ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.: Ρύθμιση του θέματος των Δημοσίων Υπαλλήλων ΔΕ


Το θέμα που δημιουργήθηκε, με τη μη εισαγωγή προς ψήφιση,σχετικής Τροπολογίας και συγκεκριμένα του άρθρου της, για τους Δημοσίους Υπαλλήλους ΔΕ, που ανέδειξε το epoli.gr“έρχεται” να διορθώσει το σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών, που ρυθμίζει γενικότερα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, στην παράγραφο 4 του Άρθρου 38 ορίζεται το εξής:
"Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) προστίθεται από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής: «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας.»"
Ολόκληρο το Άρθρο
Άρθρο 38
Θέματα εργαζομένων ΟΤΑ  α΄ και β΄  βαθμού
1. Στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1, του άρθρου 8, του ν.4368/2016, υπάγονται και οι ΟΤΑ β΄ βαθμού.
2. Στο τέλος του δεύτερου (β΄) εδαφίου, της περίπτωσης 3,της υποπαραγράφου (ΣΤ1) της παραγράφου (ΣΤ΄) του ν. 4093/2012 (Α` 222), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ομοίως εξαιρούνται και οι διορισμοί σε θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, για τους οποίους απαιτείται απόφαση κατανομής της παραγράφου 5, του άρθρου 11, του ν. 3833/2010».
3. Κενές θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε υπηρεσίες καθαριότητας ή τεχνικών υπηρεσιών (εργάτες) των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και νοσηλευτικών ιδρυμάτων μπορούν να καλύπτονται και από  πολίτες που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης  λόγω της μη κατοχής των προβλεπόμενων εκ του άρθρου 25 του Π.Δ  50/2001 (ΦΕΚ Α’ 39) προϋποθέσεων «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει,  να συμμετέχουν σε προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας. Εκκρεμούσες για το λόγο αυτό  μετατροπές συμβάσεων έργου και ορισμένου χρόνου σε αορίστου που προέκυψαν μετά από δικαστικές αποφάσεις και αφορούν τους συγκεκριμένους κλάδους ολοκληρώνονται εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες νόμιμες προϋποθέσεις.
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) προστίθεται από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής: «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας.
5. Στο άρθρο 33 του νόμου 4354/2016 προστίθεται η φράση:
«Οι απόφοιτοι των σχολών που καταργήθηκαν με το νόμο 576/77 καθώς και οι απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ συνεχίζουν να κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της ΤΕ  κατηγορίας».
6. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του νόμου 4325 τροποποιείται ως εξής: Η φράση «με πράξη του οικείου δημάρχου» διορθώνεται στο ορθό «με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου». 
http://www.epoli.gr/

Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας: Τι αλλάζει για τους Δημοτικούς Υπαλλήλους

Σε τρεις κατηγορίες, οι δικαιούχοι του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που δόθηκε εκ νέου, στην ΚΕΔΕ προς εξέταση, ενόψει και της σχετικής έκτακτης γενικής συνέλευσήςτης.
Επανέρχονται αποδοχές και επιδόματα, που είχαν "παγώσει" και οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, προκειμένου να τους καταβληθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας σε χρήμα, που δεν τους έχουν παρασχεθεί.
Σύμφωνα με το «Έθνος», οι τρεις κατηγορίες είναι οι εξής:
1. Στην πρώτη κατηγορία, που θα δικαιούται πλέον επίδομα 150 Ευρώ το μήνα ανήκουν:
 •     Εργαζόμενοι στην Kαθαριότητα
 •     Εργαζόμενοι σε συνεργία απολύμανσης
 •     Απολυμαντές
 •     Εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού
 •     Νοσηλευτές και νοσοκόμοι.
2. Στη δεύτερη κατηγορία, με επίδομα 70 Ευρώ το μήνα, οι:
 •     Ηλεκτροσυγκολλητές
 •     Εργάτες ψεκασμού
 •     Μηχανοτεχνίτες
 •     Ηλεκτροτεχνίτες
 •     Βαφείς
 •     Φανοποιοί.
3. Στην τρίτη κατηγορία, με 35 Ευρώ το μήνα, που αντικαθιστούν το γάλα και τα μέσα ατομικής προστασίας, που δεν έχουν χορηγηθεί κατά το παρελθόν, ανήκουν:
 •     Γιατροί και νοσηλευτές
 •     Συμβασιούχοι Καθαριότητας
 •     Οδηγοί οχημάτων
 •     Εργαζόμενοι στην Καθαριότητα.  

http://www.epoli.gr

Το τελικό πολυνομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση (ΒσΣ - ΚΗΦΗ - κλπ)


Άρθρο 39 
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού, στις δράσεις «Κέντρα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας», «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και στο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» 
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στις δράσεις «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και «Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες» των φορέων των ΟΤΑ, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 5 της από 24/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (ΦΕΚ 182/Α) η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4366/2016(ΦΕΚ 18/Α) και την τροποποίηση αυτού με το Αρ. 69 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α), καθώς και το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι», δύναται, να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια προγράμματα ή στη μετεξέλιξη αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28), μετά την ένταξη των πράξεων που αφορούν τις ως άνω υπηρεσίες ή την υπογραφή των συμβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, όποτε και αν λάβει χώρα χρονικά η ένταξη ή η υπογραφή. 
Οι συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου .

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Συνεδρίασε η κοινή ομάδα εργασίας της ΚΕΔΕ και εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Γ. Πατούλης – Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η ΚΕΔΕ μαζί με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα, διαμορφώνουν ένα κοινό μέτωπο για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους»

Την πεποίθηση πως είναι απολύτως επιτακτική η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», με ταυτόχρονη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας διατύπωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης κατά την πρώτη συνεδρίαση της κοινής ομάδας εργασίας στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και των εργαζομένων στο πρόγραμμα.
Αντικείμενο της κοινής ομάδας εργασίας, η οποία συστάθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Πατούλη, είναι η επεξεργασία και ακολούθως η κατάθεση στα αρμόδια υπουργεία, προτάσεων που θα έχουν στόχο  την εξασφάλιση της σταθερής ροής χρηματοδότησης του προγράμματος αλλά και τη διασφάλιση  των θέσεων εργασίας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Καφαντάρης και η κα Παυλίδου Μαρία, Μέλος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημοτική Σύμβουλος Καλαμαριάς.
Από την πλευρά των εργαζομένων παρόντες ήταν η κα Κολιζέρα Σοφία,  Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΒΣΣ Ν. Αττικής, η κα Μαντέλου   Αγγελική, Πρόεδρος Διαπεριφερειακού Συλλόγου Εργαζομένων ΒΣΣ Δ. Ελλάδας  &  Πελοποννήσου, η κα Παπαϊωάννου Λουκία, Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων ΒΣΣ Ν. Βοιωτίας, ο κ. Αθανασίου Ιωάννης, Πρόεδρος  Σωματείου  Εργαζομένων στις Κοινωνικές και Προνοιακές  Δομές Λευκάδας και ο κ. Γεωργέλης Ευστράτιος, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΒΣΣ  Ν. Λέσβου
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υπογράμμισαν τη σημασία των υπηρεσιών που παρέχονται, μέσω του προγράμματος, σε χιλιάδες ωφελούμενους και εστίασαν στο βασικό αίτημά τους που είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.
Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως πάγια θέση της ΚΕΔΕ, όπως έχει αποτυπωθεί και στην απόφαση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου 2015είναι η διασφάλιση της συγχρηματοδότησης όλων των Κοινωνικών Δομών – Προγραμμάτων της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με ταυτόχρονη διασφάλιση απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού.
Παράλληλα, επισήμανε πως η ΚΕΔΕ μαζί με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα, διαμορφώνουν ένα κοινό μέτωπο για τη διεκδίκηση των δίκαιων και αυτονόητων, όπως ανέφερε, αιτημάτων τους.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε στους εργαζόμενους την πρόθεσή του να ζητήσει μία συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς, παρουσία των εργαζομένων στο πρόγραμμα και των νομικών συμβούλων της ΚΕΔΕ, προκειμένου να βρεθεί μία οριστική λύση.
Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να δείξει έμπρακτα τη βούληση της για την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί η κεντρική διοίκηση να μετατοπίζει τις ευθύνες της στους Δήμους. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτελεί κοινωνικό έργο καθώς προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε όλους τους συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στις δομές υγείας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΕΕΤΑΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση: Όσοι φορείς επιθυμούν να υποβάλουν τροποποίηση του προϋπολογισμού τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ Α8-16 και να το στείλουν σε φυσικό αρχείο και ηλεκτρονική μορφή, μέχρι και την 29η Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι κερδίζουν μισθολογικό κλιμάκιο (τροπολογία)


Την κατάταξη στο νέο μισθολόγιο των ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) υπαλλήλων οι οποίοι δεν κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρίσμενης κατώτερης τεχνικής σχολής  ή τον απαιτούμενο χρόνο εμπειρίας στα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) της ΔΕ κατηγορίας και όχι αυτά της ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Με την ίδια τροπολογία που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης και κατατέθηκε σε νομοσχέδιο για την Κύρωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας προβλέπεται επίσης ότι δεν αλλάζουν μισθολογική κατάταξη υπάλληλοι που με το νέο μισθολόγιο εντάσσονται σε χαμηλότερη κατηγορία από αυτή που υπηρετούν σήμερα. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αφορά:
-Τους φοιτήσαντες στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης που διορίζονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
-Ορισμένη κατηγορία δικαστικών υπαλλήλων
-Υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου που είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας
-Το εκπαιδευτικό νοσηλευτικό προσωπικό των Μέσω Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών.
http://www.aftodioikisi.gr

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διαψεύδει τα περί κατάργησης επιδομάτων - τριετιών το Υπ. Εργασίας


ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ FILODIMOS ΣΤΙΣ . ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
«Αυτά που επικαλούνται τα δημοσιεύματα πράγματι θα συνέβαιναν αν είχαμε ακόμη κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Αυτά προβλέπει το άρθρο 103  του νόμου 4172/2013 της Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου ότι θα εφαρμόζονταν μετά τη λήξη των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Με άλλα λόγια, και μετά το τέλος των μνημονίων εργασιακή ζούγκλα προετοίμαζαν για τη χώρα μας. Για τη σημερινή κυβέρνηση όμως αποτελεί θεμελιακή δέσμευση η απόκρουση παρόμοιων διατάξεων και γενικότερα η αναστροφή της εργασιακής απορρύθμισης. Για το λόγο αυτό, το επικαιροποιημένο μνημόνιο όχι μόνον δεν προβλέπει την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, αλλά αντιθέτως ρητά αναφέρει ότι το θέμα του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού αποτελεί αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που έχει σκοπό την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης αυτής η Επιτροπή Ειδικών που έχει συγκροτηθεί για να υποβάλλει σχετικές προτάσεις έχει σήμερα επαφές με τους κοινωνικούς συνομιλητές που υπογράφουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και άλλους θεσμικούς φορείς».

Αναβάλλεται η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ – Αιχμές κατά του υπουργείου Εσωτερικών

Την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη αποφάσισε η ΚΕΔΕ αφήνοντας αιχμές για το υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, «παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις που λάβαμε τις προηγούμενες ημέρες από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Εσωτερικών, ότι θα δοθεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ως το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας το προσχέδιο του «νομοσχεδίου – σκούπα», (σ.σ. θα ήταν και το βασικό θέμα συζήτησης) αυτό τελικά δεν έγινε.»
Η ΚΕΔΕ πρόκειται να αποφασίσει τη νέα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της αυριανής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 3 μ.μ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. είχε αποφασίσει στην τελευταία του συνεδρίαση να προχωρήσει στη διενέργεια έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την προσεχή Πέμπτη 23 Ιουνίου, προκειμένου σε αυτήν να συζητηθεί τόσο το περιεχόμενο του «νομοσχεδίου- σκούπα» που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις), όσο και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία στην Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού από την ψήφιση και εφαρμογή πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων.
Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις που λάβαμε τις προηγούμενες ημέρες από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι θα δοθεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ως το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας το προσχέδιο του «νομοσχεδίου – σκούπα»,  αυτό τελικά δεν έγινε.
Με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η μη παράδοση του προσχεδίου, αναβάλλεται η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη.
Η νέα ημερομηνία θα αποφασισθεί στο αυριανό Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στις 3 μ.μ. στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε.

http://www.aftodioikisi.gr

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒσΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ.


                                                         Ημερομηνία, 15/06/2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το νέο Δ.Σ. της (ΕΠΥΒ-ΚΜ) Ένωσης Προσωπικού Υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι"
Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από τις αρχαιρεσίες της 11ης Ιουνίου
2016 συγκροτήθηκε σε σώμα

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Πρόεδρος: Ιωακειμίδου Ζωή
Γ. Γραμματέας: Φανάρα Θεοπίστη
Ταμίας: Ροφίτης Στυλιανός
Τακτικό Μέλος: Χατζάρας Νικόλαος
Τακτικό Μέλος: Ανδρίτσιου Αναστασία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ταξίδου Δήμητρα
Γαϊτανίδου Δάφνη
Μάρκου Βασιλική
Χριστοφή Καλλιόπη
Κουραλίδου ΠαρασκευήΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γάτσος Χρήστος
Καραογλάνογλου Χριστίνα
Κουκουρίκη Χριστίνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Λαμπρινάκη ΣυμέλαΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Κ.Θ.

Ιωακειμίδου Ζωή
Χατζάρας Νικόλαος


  Για το Δ.Σ. 
                                   Η Πρόεδρος                              Η Γ. Γραμματέας


                               Ιωακειμίδου Ζωή                         Φανάρα Θεοπίστη

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥΒ- Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκλογές της (ΕΠΥΒ-ΚΜ) Ένωσης Προσωπικού Υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι" Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάδειξη Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και αντιπροσώπου για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Ψήφισαν: 118  
Λευκά: 1
Άκυρα: 2 
Έγκυρα: 115

Έλαβαν:

1ο Ψηφοδέλτιο της  (ΕΠΥΒ-ΚΜ) Ένωσης Προσωπικού Υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι" Κεντρικής Μακεδονίας: 64

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Γαϊτανίδου Δάφνη του Ιορδάνη 17
Ιωακειμίδου Ζωή του Λαζάρου 59
Κουφοπούλου Σταυρούλα του Κωνσταντίνου 9
Μάρκου Βασιλική του Γεωργίου 15
Παπαδοπούλου Ειρήνη του Γεωργίου 8
Ροφίτης Στυλιανός του Θεοδώρου 36
Σησιού Ελευθερία του Δημητρίου 13
Ταξίδου Δήμητρα του Αντωνίου 29
Φανάρα Θεοπίστη του Γεωργίου 46

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γάτσος Χρήστος του Γεωργίου 48
Καραογλάνογλου Χριστίνα του Νικολάου 42
Λαμπρινάκη Συμέλα του Σπυρίδων 39

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ Ε.Κ.Θ.

Ιωακειμίδου Ζωή του Λαζάρου 60
Φανάρα Θεοπίστη του Γεωργίου 45
...................................................................
Αγωνιστική Ενότητα: 51

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ανδρίτσιου Αναστασία του Χρήστου 42
Κουραλίδου Παρασκευή (Βούλα) του Θεοδώρου 23
Κούσα Αγγελική του Αποστόλου 23
Χατζάρας Νικόλαος του Εμμανουήλ 46
Χριστοφή Καλλιόπη (Πόπη) του Κωνσταντίνου 29


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κουκουρίκη Χριστίνα του Κωνσταντίνου 39


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΕΚΘ

Ανδρίτσιου Αναστασία του Χρήστου 40
Χατζάρας Νικόλαος του Εμμανουήλ 48

...................................................

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ: 

Το σύνολο των 5 εδρών κατανέμεται ως εξής:

3 Έδρες για την (ΕΠΥΒ-ΚΜ) Ένωση Προσωπικού Υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι" Κεντρικής Μακεδονίας
και
2 Έδρες για την Αγωνιστική Ενότητα

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒσΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΜετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των Μελών της ΕΠΥ - Βοήθεια στο Σπίτι - Κεντρικής Μακεδονίας ανά Νομό, επικράτησε η Απόφαση για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, όλων των εργαζομένων στο "Βοήθεια στο Σπίτι", η οποία θα κατατεθεί, τόσο στο Συντονιστικό που θα γίνει την Παρασκευή 03/06/2016 και ώρα 10.00πμ στην Αθήνα, όσο και στις συναντήσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία.

          Για το Δ.Σ.              Η Πρόεδρος                                             Η Γ. Γραμματέας


                                      Ιωακειμίδου Ζωή                                        Φανάρα Θεοπίστη

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Σωματείου ΒσΣ Χίου


Σήμερα 2/6/2016 τα μέλη του σωματείου εργαζομένων του Βοήθεια στο Σπίτι Χίου πραγματοποίησαν Γενική Συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο της Χίου και ομόφωνα αποφάσισαν τα κάτωθι :
1. Το Βοήθεια στο Σπίτι να συνεχίσει την λειτουργία του στην ήδη υπάρχουσα μορφή του χωρίς την ένταξη του στο δίκτυο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ), η οποία αλλάζει εξ ολοκλήρου την λειτουργία και την υπάρχουσα μορφή του και οδηγεί τους εργαζόμενους σε αβεβαιότητα και ανασφάλεια με ένα μόνο μικρό ποσοστό να παραμένει στις δομές και το μεγαλύτερο ποσοστό να μην γνωρίζει που θα τοποθετηθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. 


2. Ομόφωνα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισαν ότι θα προχωρήσουν σε δραστικές κινητοποιήσεις αντιδρώντας σε οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στο υπάρχον πρόγραμμα.Το Δ. Σ των εργαζομένων 
του σωματείου 
Βοήθεια στο Σπίτι Χίου

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΒσΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σήμερα 1/6/2016, κατόπιν της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του "Βοήθεια στο σπίτι" Δ. Λέσβου, στην οποία έλαβαν μέρος όλα τα μέλη, αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα εξής: 


1) Η αλλαγή της δομής του Βοήθεια Στο Σπίτι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καθώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε αρνητικά την αποδοτικότητα του προγράμματος. 2) Είναι σημαντική η ενίσχυση του προγράμματος με επιπλέον θέσεις εργασίας σε περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη προσωπικού. 

Μάλιστα για την καλύτερη αποδοτικότητα του προγράμματος προτείνονται προσλήψεις νέων ειδικοτήτων ( φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α). 
Οι συνέπειες ενδεχόμενων απολύσεων θα ήταν καταστροφικές για το έργο του προγράμματος. 


3) Κρίνεται απαραίτητη η μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, όπως συνέβη στο παρελθόν και με άλλες ομοειδείς περιπτώσεις όπως αυτές των σχολικών φυλάκων, των καθαριστών κτλ. 4) Τέλος, θεωρούμε απαράδεκτες τις καθυστερήσεις πληρωμών των εργαζομένων. 

Η ενέργεια αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κείμενη εργατική νομοθεσία και απαιτούμε την άμεση επίλυση του ως άνω ζητήματος.