!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 18/3/2017


Στην προγραμματισμένη συνάντηση του ΠΣΟ Βοήθεια στο Σπίτι με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξέφρασαν τους προβληματισμούς και την δυσαρέσκεια τους για την καθυστέρηση των διαδικασιών σχετικά με την επίλυση του εργασιακού .
Απαιτήθηκε από το ΠΣΟ να τεθεί σε  αυστηρά πλαίσια  χρονοδιάγραμμα και να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες σε συνεργασία με τη νομική σύμβουλο των εργαζομένων.
Από πλευράς Υπουργείου δεσμεύτηκαν ότι τέλη Μαΐου θα έχουν ολοκληρωμένο το σχέδιο νόμου επίλυσης του εργασιακού. 
Παρά ταύτα επιφυλασσόμαστε και καλούμε τους εργαζόμενους να είναι σε ετοιμότητα για απεργιακές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις τους.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του ΠΣΟ όπου για τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις της συνεδρίασης θα ενημερωθούν οι εργαζόμενοι μέσω των Σωματείων τους.

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

ΕΕΤΑΑ - ΒσΣ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1/1/2017 - 31/12/2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1/1/2017 - 31/12/2017

Εν όψει της έναρξης χρηματοδότησης του Προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”
2017 και της υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του
Ενιαίου Φορέα Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ
25/31.10.16).
• από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που
τηρείται στο ΑΚΑΓΕ,
• από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και
Κοινωνικής Ασφάλισης,
• από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και
• από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων IKA ETAM,
καλούνται όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αποστείλουν
συμπληρωμένα τα ΕΝΤΥΠΑ Α1-17, Α2-17, Α3-17, ΚΑΙ Α7-17 (που έχουν αναρτηθεί
στον ιστότοπο μας www.eetaa.gr),
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση alkis@eetaa.gr με την ένδειξη (ΘΕΜΑ)
ΒΣΣ2017 Α΄ ΔΟΣΗ και την Επωνυμία του φορέα σας
• ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ στη διεύθυνση (ΕΕΤΑΑ, Μυλλέρου 73-77, 104 36
ΑΘΗΝΑ υπόψιν κου Α.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ – με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΒΣΣ2017»,
ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10η ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ (ΥΠΟΨΙΝ ΚΟΥ Α.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ).
Όλοι οι φορείς θα πρέπει να παρέχουν οιαδήποτε άλλη πληροφορία ή και στοιχείο
τους ζητηθεί σε σχέση:
1. με την δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εξυπηρετουμένων και
2. με την προσπάθεια ελέγχου, βελτίωσης και επέκτασης των ευεργετικών
αποτελεσμάτων του προγράμματος
A. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ για την Α ΄ ΔΟΣΗ (45%)
Τα παρακάτω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και την
Παρασκευή 10Η Μαρτίου σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία
excel) στην διεύθυνση alkis@eetaa.gr.
1. Το Έντυπο Α1-17 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 .
2. Το Έντυπο Α2-17 αφορά τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 ως βάση υπολογισμού
του συνολικού προβλεπόμενου αιτούμενου ποσού για τις μισθοδοσίες του
έτους 2017.
3. Το Έντυπο Α3-17 συμπληρώνεται με βάση το έντυπο Α2-17 για όλο το
χρονικό διάστημα του προγράμματος και περιλαμβάνει επιπλέον το κόστος
χρήσης οχημάτων και το διοικητικό κόστος (αποτελεί το συνολικό αιτούμενο
ΕΕΤΑΑ 2
ποσό). Καλούνται όλοι οι φορείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον
προσδιορισμό και στη σύνταξη του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας
υπόψιν τον απολογισμό του 2016 και τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς,
έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν αποκλίσεις, που πιθανόν να καθυστερήσουν
τις εκταμιεύσεις των δόσεων.
Όλοι οι φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αύξηση του
προϋπολογισμού τους θα μπορεί να γίνει μόνο με την υποβολή του
ΕΝΤΥΠΟΥ Α8-17.Το Έντυπο Α8-17 συμπληρώνεται, υπογράφεται και
αποστέλλεται στην ΕΕΤΑΑ (σε φυσικό αρχείο και ηλεκτρονική μορφή).
Το έντυπο θα πρέπει να λάβει Αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΕΤΑΑ από την 1η
έως και την 31η Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00. Ουδεμία άλλη αύξηση
προϋπολογισμού θα εξετασθεί.
4. Το Έντυπο Α7-17 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017.
B. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ για την Β΄ ΔΟΣΗ (30%)
Θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 30η Ιουνίου 2017
σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία excel) στην διεύθυνση
alkis@eetaa.gr.
1. Το Έντυπο Α1-17 (για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2017) συμπληρώνεται,
υπογράφεται και αποστέλλεται στην ΕΕΤΑΑ (σε φυσικό αρχείο και
ηλεκτρονική μορφή) το αργότερο στις 30 Ιουνίου.
Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ για την Γ΄ ΔΟΣΗ (17%)
Τα παρακάτω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και την
Παρασκευή 20η Οκτωβρίου 2017 σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή
(αρχεία excel) στην διεύθυνση alkis@eetaa.gr.
1. Το Έντυπο Α1-17 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2017 .
2. Το Έντυπο Α6-17 συμπληρώνεται για τους μήνες Ιανουάριο έως και
Σεπτέμβριο 2017 και αφορά την πλήρη εξόφληση των μισθοδοσιών
(πληρωτέο, ΙΚΑ, ΦΜΥ, Αλληλεγγύη και λοιποί φόροι). Μαζί με το φυσικό
αρχείο αποστέλλονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά εξόφλησης που
αναγράφονται στο έντυπο (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΕΑΠ
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ», εξτρέ τραπέζης κλπ).
3. Το Έντυπο Α7-16 συμπληρώνεται για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2017.
Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ για την Δ΄ ΔΟΣΗ (8%)
Τα παρακάτω έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και την
Πέμπτη 28η Φεβρουαρίου 2018 σε φυσικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή
(αρχεία excel) στην διεύθυνση alkis@eetaa.gr.
1. Το Έντυπο Α1-16 συμπληρώνεται για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 .
2. Το Έντυπο Α5-16, θα πρέπει να περιλαμβάνει εκδοθέντα εντός του
προγράμματος και εξοφληθέντα έως και την 21/12/2017 παραστατικά.
Μαζί με το φυσικό αρχείο αποστέλλονται αντίγραφα των παραστατικών καθώς
και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά εξόφλησης που αναγράφονται στο έντυπο.
ΠΡΟΣΟΧΗ κανένα αποδεικτικό δεν θα γίνει δεκτό, αν δεν αναγράφεται κατά
την έκδοση του είτε από τον εκδότη, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
2017, είτε στο ένταλμα πληρωμής.
3. Το Έντυπο Α6-17 συμπληρώνεται για τους μήνες Οκτώβριο έως και
Δεκέμβριο 2017 και αφορά την πλήρη εξόφληση των μισθοδοσιών (πληρωτέο,
ΕΕΤΑΑ 3
ΙΚΑ, ΦΜΥ, Αλληλεγγύη και λοιποί φόροι). Μαζί με το φυσικό αρχείο
αποστέλλονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά εξόφλησης που αναγράφονται
στο έντυπο (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΕΑΠ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ», εξτρέ τραπέζης κλπ).
4. Το Έντυπο Α7-17 συμπληρώνεται για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (συνοπτική παρουσίαση)
1. Α΄ Δόση ύψους 45% (σαράντα πέντε τοις εκατό) μετά:
• την συμπλήρωση και αποστολή Εντύπων Α1-17, Α2-17, Α3-17, Α7-17
• την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των
σχετικών ποσών
• την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
• την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 Α΄ ΔΟΣΗ» και
• την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.
2. Β΄ Δόση ύψους 30% (τριάντα τοις εκατό) μετά την:
• την συμπλήρωση και αποστολή του Εντύπου Α1-17 (Μαρτίου και Απριλίου
2017)
• την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των
σχετικών ποσών
• την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
• την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 Β΄ ΔΟΣΗ» και
• την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.
3. Γ΄ Δόση ύψους 17 % (δέκα επτά τοις εκατό) μετά την :
• την συμπλήρωση και αποστολή Εντύπων Α1-17(Ιούλιος 2017), Α6-17 (από
Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο 2017) και Α7-17 (Ιούλιος 2017)
• την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των
σχετικών ποσών
• την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
• την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 Γ΄ ΔΟΣΗ» και
• την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.
4. Δ΄ Δόση-αποπληρωμή ύψους έως 8 % (οκτώ τοις εκατό) μετά την :
• την συμπλήρωση και αποστολή Εντύπων Α1-17 (Δεκέμβριος 2017), Α5-17,
Α6-17 (Οκτώβριος έως και Δεκέμβριος 2017) και Α7-17(Δεκέμβριος 2017)
• την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση των
σχετικών ποσών
• την ανάρτηση σχετικού πίνακα με τα ποσά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ
• την αποστολή σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 Δ΄ ΔΟΣΗ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ» και
• την λήψη από την ΕΕΤΑΑ της σχετικής χρηματοδότησης.
ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑ
Χ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟ Α.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦ. 210-52.14.600 .


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

ΟΤΑ: Χωρίς θεώρηση Επιτρόπου τα Χρηματικά Εντάλματα (διάταξη)


Δεν θα υποβάλλονται για θεώρηση στην υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα χρηματικά εντάλματα των δαπανών του κράτους, άρα και όλων των ΟΤΑ, ενώ η θεώρησή τους από εξωτερικό ελεγκτή δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή τους. Αυτό προβλέπει διάταξη (άρθρο 37) που βρίσκεται ενσωματωμένη στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Παράλληλα, με επόμενη παράγραφο του ίδιου άρθρου, παρέχεται η δυνατότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό την ιδιότητα του εξωτερικού ελεγκτή, να διενεργεί στοχευμένους ελέγχους δαπανών, είτε σε συγκεκριμένους φορείς είτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας που πραγματοποιούνται οι δαπάνες.
Αναλυτικότερα, το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου έχει ως εξής:http://www.aftodioikisi.gr

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Στη Βουλή η ρύθμιση για τους συμβασιούχους (νομοσχέδιο)

Κατατέθηκε στη Βουλή, όπως είχε προαναγγέλλει η aftodioikisi.gr, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που περιλαμβάνει την περίφημη ρύθμιση (άρθρο 25) για τα δεδουλευμένα των συμβασιούχων.
Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Η ρύθμιση για τους συμβασιούχους:

Η αιτιολογική έκθεση:

Παράλληλα με το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων:
-Κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που ειχαν καταταχθεί στην ΕΛΑΣ (άρθρο 26)
-Παρατείνονται από τη λήξη τους και έως 30 ημέρες οι ανακλητικές πράξεις δήμων και περιφερειών (Άρθρο 15)

-Εκκαθαρίζονται δαπάνες περιφερειών (Άρθρο 16)
-Αλλάζουν διατάξεις του Οργανισμού του υπουργείου Εσωτερικών με επίκεντρο τη Διεύθυνση Ιθαγένειας (Άρθρο 16)http://www.aftodioikisi.gr

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Δικαίωση εργαζομένων για καταβολή 13ου&14ου μισθού -Νομοθετική ρύθμιση ζητά η ΚΕΔΕ

Nα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση και ειδικότερα τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά και σχετική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου για την απόδοση ή όχι αναδρομικά του 13ου και 14ου μισθού στους εργαζομένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν δικαιωθεί σε δικαστήρια μετά από προσφυγές, ζητά η ΚΕΔΕ.
Το θέμα είχε φέρει στην επιφάνεια αποκλειστικά η aftodioikisi.gr, δημοσιεύοντας αποφάσεις δικαστηρίων που άνοιγαν το δρόμο για επιστροφή και μάλιστα με αναδρομική ισχύ των καταργημένων δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα Αδείας σε δημοτικούς υπαλλήλους του δήμου Λαμιέων και Καλαματάς.
Το ζήτημα τέθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, όπου το σύνολο των μελών του επισήμανε ότι «το θέμα είναι πολιτικό, αφού οι περικοπές έγιναν με βάση το μνημόνιο σε όλο το δημόσιο τομέα και οι δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το οικονομικό κόστος, ενώ αρκετοί θα κινδυνέψουν ακόμη και πτώχευση».
Αφορμή για να τεθεί το θέμα στην συνεδρίαση, υπήρξαν πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν σχετικές προσφυγές εργαζομένων διαφόρων δήμων. Ορισμένες από τις αποφάσεις αυτές, ήταν και προσωρινά εκτελεστέες, με αποτέλεσμα στην περίπτωση του δήμου Ζακύνθου, όπως αναφέρεθηκε στην σημερινή συνεδρίαση, να έχει γίνει κατάσχεση στο ταμείο των δήμων υπέρ των εργαζομένων που είχαν προσφύγει και δικαιώθηκαν.
Μάλιστα όπως ανέφεραν δήμαρχοι, υπάρχει ο «σοβαρός κίνδυνος» να υπάρξει ακόμα και κατάσχεση χρημάτων της μισθοδοσίας των εργαζομένων, προκειμένου να πληρωθούν τα αναδρομικά του 13ου και 14ου μισθού σε υπαλλήλους που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.


http://www.aftodioikisi.gr

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Μονιμοποίηση συμβασιούχων Δήμων μέσω ΑΣΕΠ: "Η ΑΘΕΑΤΗ πλευρά"


Μονιμοποίηση συμβασιούχων Δήμων μέσω ΑΣΕΠ: Η ΑΘΕΑΤΗ πλευρά
«Επικοινωνιακή απάτη», με στόχο να κερδίσει η Κυβέρνηση πολιτικό χρόνο, χαρακτηρίζει έμπειρη συνδικαλιστική πηγή στο χώρο των εργαζομένων Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού, μιλώντας στο epoli.gr, την εξαγγελία του Υπουργού Επικρατείας, κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη, για επίλυση του θέματος τής μη παράτασης συμβάσεων εργαζομένων στην Καθαριότητα Δήμων, αλλά και της άρνησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει σχετικά εντάλματα πληρωμής συμβασιούχων, με την τελική μονιμοποίησής τους μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, υπενθυμίζοντας την ύπαρξη αντίστοιχου, παλαιότερου Νόμου (Ν.3051/2002), «που στην ουσία ουδέποτε εφαρμόστηκε», όπως παρατηρεί.
«Πρόκειται για επικοινωνιακή απάτη, που στόχο έχει να κερδίσει η Κυβέρνηση πολιτικό χρόνο, γιατί είναι αδύνατο να υλοποιήσει όσα έχει δεσμευτεί στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τους εργαζομένους (σ.σ. μη απόλυση συμβασιούχων).
Υπάρχει παλαιότερη, αντίστοιχη διάταξη, του τότε Υπουργού Εσωτερικών, Κώστα Σκανδαλίδη, το 2002, η οποία δημιουργήθηκε, προκειμένου να λυθεί το θέμα των συμβασιούχων Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, που είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, και έδινε επιπλέον μοριοδότηση στους εν λόγω συμβασιούχους, σε μελλοντικούς διαγωνισμούς. Αποτέλεσμα; Μόνο δέκα εξ αυτών, περίπου, να καταφέρουν να μονιμοποιηθούν, αφού άλλοι υποψήφιοι είχαν περισσότερα κοινωνικά κριτήρια (π.χ. χρόνο ανεργίας, αριθμό τέκνων κ.λπ.)!
Πρόκειται λοιπόν για ξεκάθαρο εμπαιγμό χιλιάδων εργαζομένων, που για ένα κομμάτι ψωμί, όπως στις περιπτώσεις των εργαζομένων στην Καθαριότητα Δήμων, δίνουν την ίδια τους τη ζωή!», επισημαίνει.
Επιπλέον, όπως παρατηρεί το epoli.gr, δεν πρέπει να διαφύγουν της ανάλυσης τα εξής,
  1. Το χρονοβόρο των διαδικασιών ΑΣΕΠ και η καθυστέρηση υλοποίησης των προσλήψεων επιτυχόντων διαγωνισμών αυτού (Μόλις πριν λίγους μήνες έγινε η πρόσληψη επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 2008 και μάλιστα με πρωτοβουλία του Υπ. Επικρατείας κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη!).  
  2. Σε ανάλογες περιπτώσεις (επιπλέον μοριοδότηση ή αποκλεισμό κατηγοριών υποψηφίων) πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, προσφυγές στη Δικαιοσύνη οδήγησαν στην κρίση ως «αντισυνταγματικών» τέτοιων προβλέψεων.
  3. Τα κριτήρια πρόσληψης μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω της ίδιας διαδικασίας είναι διαφορετικά (π.χ. όριο ηλικίας – ο εργαζόμενος στην Καθαριότητα έχει όριο ηλικίας πρόσληψης τα 45 έτη).
Όλα αυτά κρίνουν ως μη... εύκολη, όχι τη νομοθετική υλοποίηση της εξαγγελίας του Υπουργού Επικρατείας, αλλά κυριότερα την εφαρμογή της...
Η υπόθεση – Ν.3051/2002
Με το Νόμο 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», και αντίστοιχο Άρθρο αυτού, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Κώστας Σκανδαλίδης, επιχείρησε να δώσει λύση στο θέμα που είχε προκύψει το 2002 στο Δήμο Αθηναίων, με τη μη παράταση συμβασιούχων Καθαριότητας από την τότε Δημοτική Αρχή (Ντόρα Μπακογιάννη), που είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πρωτεύουσα, με τη μέθοδο της “έξτρα” μοριοδότησης των εν λόγω συμβασιούχων σε μελλοντικούς διαγωνισμούς.
Όμως στην ουσία του Νόμου - όπως παρατηρεί στο epoli.gr η ίδια πηγή – αυτός ουδέποτε εφαρμόστηκε στο σύνολο των συμβασιούχων, αφού κατά την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, υπήρξαν υποψήφιοι με υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια επιλογής, με αποτέλεσμα ελάχιστοι συμβασιούχοι του Δήμου Αθηναίων να μονιμοποιηθούν!
https://www.epoli.gr

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: «Μέθοδος ΚΕΠ» για μονιμοποίηση συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ

Μέσω «κλειστού» διαγωνισμού του ΑΣΕΠ σχεδιάζει, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της aftodioikisi.gr, η κυβέρνηση να μετατρέψει τις συμβάσεις των εργαζόμενων στην καθαριότητα αλλά και σε άλλες υπηρεσίες όπως παιδικοι σταθμοί, Κοινωνικές Δομές των ΟΤΑ, σε αορίστου χρόνου.
Πρόκειται για μέθοδο που είχε ακολουθηθεί το 2006 από την κυβέρνηση Καραμανλή επί υπουργίας του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου για εκατοντάδες συμβασιούχους των ΚΕΠ με τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων  (ΦΕΚ 757/26.6.2006) και την δημοσιοποίηση σχετικής προκήρυξης του ΑΣΕΠ (7Κ/2006, Φ.475/11.8.2006).
Εναλλακτικά εξετάζεται το σενάριο ο διαγωνισμός να είναι “ανοιχτός”, ωστόσο σε αυτόν θα έχουν σημαντικό προβάδισμα οι ήδη υπηρετούντες, καθώς θα λαμβάνουν σημαντική μοριοδότηση.
Στόχος η σταθερή εργασία πολιτών με χαμηλά τυπικά προσόντα
Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θα ξεπεράσει την επιταγή του άρθρου 103 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο αφενός «η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει» και αφετέρου «απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου».
Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί πότε θα γίνει αυτός ο διαγωνισμός, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της aftodioikisi.gr, σχετική Δημόσια Διαβούλευση, αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάρτιο.
Στόχος είναι αφενός να βρουν σταθερή εργασία πολίτες με χαμηλά τυπικά προσόντα που το Δημόσιο τους χρειάζεται και αφετέρου να δοθεί ένα τέλος στις πολλούς τύπους εργασιακών σχέσεων που παρατηρούνται, ειδικότερα, στους δήμους.
Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των συμβασιούχων που υπηρετούν στους ΟΤΑ για μεγάλο διάστημα με συμβάσεις που ανανεώνονται, αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, επαίοντες στα περί του δημοσίου Τομέα τους ανεβάζουν περίπου στις 10.000.


http://www.aftodioikisi.gr

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

***** ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ * ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ *****

**********************
Σας ευχόμαστε να περάσετε 
κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε 
όμορφες, χαρούμενες γιορτές, 
με υγεία και αισιοδοξία!!!

*******************************************************
Καλά Χριστούγεννα ευχόμαστε στην οικογένειά σας 
και των αγγέλων οι ψαλμοί * τραγούδια στην καρδιά σας

***********************************************
* Η μαγεία των Χριστουγέννων να μας αγγίξει 
και να μας δώσει αυτό το "κάτι" που χρειαζόμαστε 
για να είμαστε ευτυχισμένοι!! *
**************************


*******************
* Οι άνθρωποι να προσπαθήσουμε αυτές τις γιορτές
να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μέσα μας
και να αλλάξουμε πορεία,
οδεύοντας προς μια καλύτερη προοπτική του εαυτού μας *
***************


************************
* Μακάρι το Πνεύμα των Χριστουγέννων
να μας δώσει ως δώρο
χαρά και όμορφες αναμνήσεις 
από αυτές τις γιορτές *

************************
ο Αη Βασίλης χιόνι κι αγάπη...

******

**********************

Και η Μοίρα να μας επιφυλάσσει
κάτι όμορφο και ξεχωριστό

**********************


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ *** ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΥΓΕΙΑ * ΑΓΑΠΗ 
ΕΙΡΗΝΗ * ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ


***  ****  ***