!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

ΓΣΕΕ: Εγκύκλιος για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Εγκύκλιο με θέμα την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, εξέδωσε η ΓΣΕΕ. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, υπενθυμίζουμε το πλαίσιο οδηγιών για α) την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου, β) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμβάνονται από τους εργοδότες, σε συνδυασμό κατά περίπτωση μέτρα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες γ) τις τεχνικές και οργανωτικές οδηγίες για τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας και δ) τη διενέργεια τόσο προληπτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας. Συγκεκριμένα: – Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από την εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (πχ σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ), οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκες κατά την κύηση. Η ένταξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης ή (στις λίγες περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας) με ιατρική βεβαίωση που προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος. – Τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται από τους εργοδότες αφορούν σε μετρήσεις της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας και σε παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτηρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και στην απαιτούμενη προσαρμογή του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου. – Τα απαιτούμενα οργανωτικά μέτρα αφορούν κυρίως στη χορήγηση διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τον χρόνο ανάπαυσης για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα, την παροχή πόσιμου νερού σε θερμοκρασία 10ο –15ο C, τον προγραμματισμό των εργασιών και τη σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, την οργάνωση υποδομής πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Ειδικότερα δε για τις υπαίθριες εργασίες προβλέπεται επιπλέον η χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, η διαμόρφωση σκιερού μέρους για τα διαλείμματα, η κατασκευή στεγάστρων και ο προγραμματισμός των εργασιών, ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται στις ώρες που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων πρέπει να γίνεται με τη συμμετοχή του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να αποτυπώνονται στην απαιτούμενη από το νόμο γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι τα σωματεία ή/και οι επιτροπές υγιείας και ασφάλειας έχουν το δικαίωμα διαβούλευσης και υπογραφής συλλογικών ρυθμίσεων, με αντικείμενο την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας. – Επισημαίνουμε περαιτέρω, την ανάγκη επαγρύπνησης για την υποχρέωση εφαρμογής ειδικών νομοθετικών διατάξεων ή όρων ΣΣΕ που αφορούν στα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετικών ρυθμίσεων αποτελούν:  α) οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών για τους εργαζόμενους σε υπαίθριες εργασίες σε μεταλλεία και λατομεία, που ορίζουν ότι για την αποφυγή έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία θα πρέπει να γίνεται διακοπή ή μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της εργασίας, όταν από τις σχετικές μετρήσεις ή δελτία της ΕΜΥ διαπιστώνονται συνθήκες υπέρβασης των προβλεπόμενων τιμών θερμοκρασίας (ή και υγρασίας). β) η διάταξη της Σ.Σ.Ε  Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας, βάσει της οποίας οι σχετικές εργασίες διακόπτονται σε περιπτώσεις καύσωνα, όταν η θερμοκρασία στον τόπο εργασίας υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιά, ενώ το ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς καμία περικοπή, γ) η διάταξη της ΣΣΕ για τους εργαζόμενους σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες  (μεταλλουργικές) Ν. Πειραιά-Αττικής και Νήσων, βάσει της οποίας όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία 36ο και 37ο C διακόπτονται οι εργασίες από τις 14:00 έως τις 18:00 και όταν δίνει θερμοκρασία 38ο C και πάνω, το ωράριο εργασίας είναι μεταξύ 07:00 έως 13:00, χωρίς καμία περικοπή του ημερομισθίου, η δε διακοπή του ωραρίου θα ισχύει μέχρι και τις 19:00  δ) τη διάταξη της ΣΣΕ για τους εξωτερικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούν δίκυκλο (διανομείς – courier) σε επιχειρήσεις εκδόσεων και βιβλιοχαρτοπωλείων, βάσει της οποίας δεν θα απασχολούνται εκτός εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα (38ο C και άνω).  – Σημαντικός, είναι ο ρόλος των αρμόδιων Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων εφαρμογής των μέτρων που κατατείνουν στη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε όλους τους εργασιακούς χώρους και ιδίως στους πλέον επιβαρυμένους από τη θερμική άποψη, όπως πχ στους υπαίθριους χώρους ή όταν οι εργασίες γίνονται σε εξωτερικούς χώρους (πχ. οικοδομές, οδικά ή άλλα τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες, ταχυμεταφορές με δίκυκλο κ.ά), στους στεγασμένους με ειδική παραγωγική δραστηριότητα (πχ χυτήρια, υαλουργίες, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, κεραμοποιίες, ναυπηγικές εργασίες, υπαίθριες εργασίες, μαγειρεία κλπ), σε χειρωνακτικές εργασίες (πχ χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων στις μεταφορές, οικοδομές κλπ). – Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν υποχρέωση εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων κατά τη θερινή περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με προτεραιότητα σε εκείνους με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από θερμική άποψη, καθώς και άμεσης ανταπόκρισης στις σχετικές καταγγελίες των εργαζομένων και των σωματείων τους και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών παραβιάσεων ή μη συμμόρφωσης εργοδοτών προς τις υποδείξεις που τους γίνονται.

http://www.aftodioikisi.gr/

ΕΕΤΑΑ - 3η ΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 30-06-2015
Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθιστά σαφές ότι ισχύει στο ακέραιο η υποχρέωση
τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για όλες τις
επιχειρήσεις της Χώρας.
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν αποδεκτά φαινόμενα παραβατικότητας
και εργοδοτικής αυθαιρεσίας, τα οποία με πρόσχημα τη διενέργεια του
δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου, αποσταθεροποιούν την αγορά
εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα στην Χώρα.
Η επιβολή «αδειών» στους εργαζόμενους – με η χωρίς αποδοχές – καθώς
και η «απεργία» επιχειρήσεων (lock out), είναι παράνομες ενέργειες.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την πρόληψη και
την πάταξη φαινομένων καταστρατήγησης και παραβίασης της εργατικής
και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Σε ό,τι αφορά στην μισθοδοσία των εργαζομένων ΔΕΝ δικαιολογείται επ’
ουδενί η μη εμπρόθεσμη καταβολή της.
Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:
α) για όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν τη μισθοδοσία ηλεκτρονικά
ακολουθείται η συνήθης διαδικασία
β) οι επιχειρήσεις που δεν καταβάλλουν τη μισθοδοσία ηλεκτρονικά
καλούνται να απευθύνονται άμεσα στην Ειδική Επιτροπή Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                              ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                                                                                                                                                                                                        15/6/2015                                                                                                                                                Προς:
                                                                                                  1.   Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
                                                                                                             και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
                                                                                                             κ. Κατρούγκαλο
                                                                                                        2. Υπουργό Εσωτερικών κ. Βούτση
                                                                                         3. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης                
                                                                                                              κ. Σκουρλέτη   
                                                                                               4. Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής  
                                                                                                    Αλληλεγγύης κ. Φωτίου
                                                                                               5.Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών
                                                                               Ασφαλίσεων κ. Στρατούλη
                                                                                  6.   Γενική Γραμματέα Πρόνοιας
                                                              κ. Κουτσούρη   
                                                                                 7.   Πρόεδρο ΚΕΔΕ κ. Πατούλη
ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
κ. Υπουργέ,
με αφορμή  συνέντευξή σας που δώσατε σε τηλεοπτικό κανάλι την 18/5/2015 θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε  τα εξής:
Πράγματι όπως αναφέρατε, οι εργαζόμενοι του Βοήθεια στο Σπίτι (3500 περίπου σε όλη τη χώρα) υφίστανται μια διαρκή αδικία όλα αυτά τα χρόνια, αφού ενώ έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες εξυπηρετώντας πάνω από 80000 ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ, εντούτοις παραμένουν όμηροι  αφού η ύπαρξή τους στηρίζεται σε διαρκείς παρατάσεις χωρίς να δίνεται μόνιμη λύση.
Είναι μια κατάφορη αδικία που  δυστυχώς συντηρήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα μια πολλή σημαντική υπηρεσία  κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας, να μην μπορέσει ποτέ να παγιωθεί μόνιμα όπως οφείλει κάθε ευνομούμενο κράτος να κάνει μεριμνώντας για τους πολίτες του. Εξάλλου με αυτή την προοπτική ξεκίνησε και η λειτουργία του.
Αποτέλεσμα της αναποφασιστικότητας αυτής ήταν να βρεθεί η χώρα απροετοίμαστη και ανέτοιμη στην ανθρωπιστική κρίση που επέφερε η Δημοσιονομική πολιτική τα τελευταία χρόνια όπου χιλιάδες συμπολίτες μας βρέθηκαν σε  δεινή θέση. Παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι του ΒΣΣ  αν και όμηροι και απλήρωτοι τις περισσότερες φορές εξ’ αιτίας της προχειρότητας που διέπει την λειτουργία του και τη χρηματοδότησή του, πρόσφεραν ότι καλύτερο μπορούσαν σε μια κοινωνία που έχει ανάγκη κάθε βοήθεια σηκώνοντας το βάρος της στήριξης των ευπαθών ομάδων στους ώμους τους. Δίνοντας μάχες και αγώνα, πολλές φορές μαζί με συναδέλφους σας και νυν Υπουργούς,  ώστε να μην καταργηθεί κιόλας η ύπαρξή του ως Δημόσια Δομή αφού και αυτό υπήρξε ως επιδίωξη από το κράτος, να  περάσει δηλαδή σε χέρια ιδιωτών η φροντίδα των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ τη στιγμή μάλιστα που το λειτουργικό κόστος του για όλες τις Δημοτικές Δομές κατ έτος είναι με Νόμο εξασφαλισμένα (ΑΚΑΓΕ, τακτικούς πόρους Υπ. Εργασίας ειδικού φορέα 33-220, Υπ. Εσωτερικών Άρθρο 259 Ν3852/10, ειδική εισφορά ασφαλισμένων Άρθρο 138 Ν4052/120).
 Έτσι, διατηρήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση όπου με παρατάσεις ανανεώνονται οι συμβάσεις των εργαζομένων και η συνέχιση του ΒΣΣ μέσα από τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων,  τους Δήμους    και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις τους  που όπως καταλαβαίνεται κάνουν δύσκολη  την ομαλή λειτουργία του αφού ο κάθε Δήμος  και το κάθε Νομικό πρόσωπο αντιμετωπίζει με το δικό τρόπο  τόσο το ΒΣΣ όσο και τους εργαζόμενους που σε αρκετές περιπτώσεις  είναι αρνητικός και απαξιωτικός απόρροια της προχειρότητας που διέπει όλο το πλαίσιο λειτουργίας του.
Όπως λοιπόν πολύ σωστά συμπληρώσατε, θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία αυτή αν θέλουμε ως πολιτεία να έχουμε μόνιμες δομές και εργαζόμενους για δωρεάν παροχή πρόνοιας και βοήθειας. Για το θέμα μάλιστα έχει δεσμευτεί η παρούσα κυβέρνηση με πολλούς Βουλευτές και νυν Υπουργούς ακόμα και ο κ. Πρωθυπουργός με αναφορά του στη Βουλή έχει ζητήσει το ίδιο.
Ωστόσο   κ. Υπουργέ όπως και εσείς παραδεχτείκατε στην κοινή μας συνάντηση, η διαδικασία της επαναπροκήρυξης των θέσεων που προβάλλετε ως λύση, δεν διασφαλίζει  όλο το υπάρχον προσωπικό του ΒΣΣ που όλα αυτά τα χρόνια «έχουν βάλει πλάτη» στην στήριξη της κοινωνίας. Ας μην επιχειρηθεί λοιπόν προσπαθώντας  να αποκατασταθεί μια αδικία, να επιβληθεί κάποια άλλη μεγαλύτερη. Για εμάς τους εργαζόμενους, ως αποδεκτή λύση είναι η μετατροπή των συμβάσεων μας σε αορίστου χρόνου όπως επί της ουσίας είναι άλλωστε και η σύσταση κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους και ένταξη εκεί όλου του υπάρχοντος προσωπικού. Κάθε επιχείρημα περί συνταγματικού κωλύμματος, θεωρούμε ότι είναι οξύμωρο  τη στιγμή που το Σύνταγμα έχει κουρελιαστεί την τελευταία περίοδο κατά εξακολούθηση και εις βάρος των εργαζομένων, και το γνωρίζετε πολύ καλά τόσο εσείς όσο και η σημερινή Κυβέρνηση, η οποία επαναλαμβάνουμε έχει δεσμευτεί γι αυτό.
Τρόποι προφανώς υπάρχουν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει η βούληση να βρεθούν  αν πράγματι θέλετε να είστε συνεπείς προς τι ιδεολογικές σας αξίες και στο λόγο σας. Έχετε στα χέρια σας όλα τα εργαλεία για να το πράξετε και να βρείτε τη λύση που θα διασφαλίζει μόνιμα όλες τις Δομές και όλο το υπάρχον προσωπικό. .
Από τη μεριά μας, σεβόμενοι τις κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα μας, δώσαμε το χρόνο που μας ζητήθηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς αναμένοντας πάνω από 3 μήνες. Είναι πλέον καιρός να πραγματοποιηθούν συναντήσεις άμεσα δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι περιμένουν ανταπόκριση στο δίκαιο αίτημά τους.
 Θα πρέπει πλέον να υπάρξει άμεσα  κοινή συνάντηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και συναρμόδιων Υπουργείων και  εργαζομένων για να διαμορφώσουμε στη πράξη μια λύση που θα αποκαθιστά  την αδικία για όλους  τους εργαζόμενους που και μέσω ΑΣΕΠ είναι και πάγιες και διαρκείς ανάγκες καλύπτουν, και προσφέρουν  τα μέγιστα όλα αυτά τα χρόνια παρ’όλο που πολλοί από εμάς έχουν επέλθει σε οιικονομική εξαθλίωση λόγο της καθυστέρησης επί σειρά μηνών δεδουλευμένων (Επίσης αντισυνταγματικό αλλά δυστυχώς υφίσταται).
 Ο χρόνος τρέχει, οι συμβάσεις λήγουν 31/12/2015 και θα είναι κρίμα να βρεθούμε για άλλη μια φορά ανέτοιμοι,  απροετοίμαστοι και χωρίς σχέδιο.
 
     
                                                         Με εκτίμηση οι Σύλλογοι και τα Σωματεία
1.Σωματείο  εργαζομένων ΒΣΣ Ν. Αττικής                                                                                     
2.Ενωση προσωπικού Υπηρεσιών ΒΣΣ  Κ. Μακεδονίας                                                                                                                                                 
3.Σωματείο εργαζομένων ΒΣΣ  Αν. Μακεδονίας και Θράκης                                    
4.Σύλλογος εργαζομένων ΒΣΣ  Ν. Λέσβου                                                   
5.Σωματείο εργαζομένων  Κοινωνικών Δομών  Ν. Σερρών                                                                                                                        
6.Σύλλογος εργαζομένων  ΒΣΣ  Ν. Σάμου                                                                                                           
7.Σωματείο εργαζομένων  ΒΣΣ  Ν. Καρδίτσα                                                                                                          8.Σωματείο εργαζομένων  ΒΣΣ   Κερκύρας Παξών  και Διαποντίων Νήσων                                                            
9.Σωματείο  εργαζομένων   ΒΣΣ  Ν. Βοιωτίας
10.Σωματείο εργαζομένων στις Κοινωνικές και προνοιακές Δομές Λευκάδας
11.Σωματείο εργαζομένων Κοινωφελούς Επιχείρησης Ζακύνθου 
12.Σωματείο εργαζομένων ΒΣΣ   Φθιώτιδας Ευρυτανίας
13.Σύλλογος  εργαζομένων στα πρόγραμμα ΒΣΣ  Ν. Χίου
14.Σύλλογας εργαζομένων ΒΣΣ Ηπείρου  
15.Σωματείο εργαζομένων ΒΣΣ Ναυπάκτου και Αιτωλοακαρνανίας  
16.Σωματείο εξυπηρέτησης και φροντίδας ευπαθών ομάδων (Κρήτης)

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Σε δημόσια διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ


yp-es2Κατάργηση του μνημονιακού Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ - Τι προβλέπει για υπηρεσιακές, βαθμολογικές εξελίξεις υπαλλήλων, συμβάσεις ΙΔΟΧ, αυτεπιστασία, εργαζομένους στην Καθαριότητα, εκλογική αποζημίωση, έκτακτο προσωπικό, ωράριο βρεφοκομείων και κοιμητηρίων κ.λπ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση στο opengov.gr, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, καταρχάς, αντιμετωπίζει δύο μείζονα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την άσκηση της κρατικής εποπτείας επ’ αυτών.
Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την τροποποίηση και επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, «ώστε πέντε χρόνια μετά την αρχική της πρόβλεψη στο ν. 3852/2010 (Α’ 87), να εκκινήσει, πραγματικά, η λειτουργία της , ικανοποιώντας έτσι τη συνταγματική απαίτηση, που αποτελεί και καθολικό αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να ασκείται κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα όρια του ελέγχου νομιμότητας».
Το δεύτερο κεφάλαιο καταργεί το «θεσμό του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ και εισάγει ένα νέο σύστημα οικονομικής εποπτείας και ταυτόχρονα στήριξης των ΟΤΑ, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα και η αυτοτέλειά τους», ενώ με το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο ρυθμίζονται τρέχοντα όσο και επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, «αποσαφηνίζονται διατάξεις νόμων, όπως οι πρόσφατες σχετικές του ν.4325/2015, ενώ επιχειρείται, μεταξύ άλλων, και η ουσιαστική εναρμόνιση των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης με τις προκλήσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης των εποπτευόμενων φορέων και των πολιτών, μέσω των σύγχρονων, τεχνολογικών εργαλείων και διαύλων επικοινωνίας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων».
«Με αυτές τις σκέψεις, σας καλώ, να μελετήσετε την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, καταθέτοντας τις απόψεις, τα σχόλια και τις πιθανές παρατηρήσεις σας, προκειμένου το προτεινόμενο σχέδιο νόμου να επιτύχει στους στόχους του, και με τη δική σας συνδρομή», αναφέρει ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Βούτσης.
Η διαβούλευση ξεκίνησε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, στις 15.00 και λήγει την Παρασκευή, 19 Ιουνίου στις 15.00.
Μεταξύ των άρθρων:
 • Άρθρο 01: Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Νέο Πλαίσιο
Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 215 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Αρμοδιότητες
1. Ιδρύεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας,  αυτοτελής κρατική υπηρεσία εποπτείας των Ο.Τ.Α. που φέρει τον τίτλο «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.» υπαγόμενη απ’ ευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Όταν προσβάλλονται πράξεις της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α, ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός.
2. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγματος.
 • Άρθρο 06: Υπηρεσιακές μεταβολές – βαθμολογική εξέλιξη
Το άρθρο 220 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 220
Υπηρεσιακές μεταβολές- βαθμολογική εξέλιξη
1. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. για τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Το προσωπικό των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ υπάγεται για τα πειθαρχικά παραπτώματα στο κοινό πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και φορέων που υπάγονται σε αυτές. 
2. Η μετάταξη και η απόσπαση του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. σε άλλη υπηρεσία επιτρέπεται μετά την πάροδο πενταετίας από το διορισμό του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί μετατάξεων διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Για το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μεταθέσεων, με εξαίρεση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα περί αμοιβαίων μεταθέσεων. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν μετατίθενται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
4. Οι υπάλληλοι της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που έχουν τα απαιτούμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προσόντα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση προς επιλογή σε θέσεις Γενικών Διευθυντών Υπουργείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών.
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα».
 • Άρθρο 23: Αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε ΟΤΑ.
1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ανωνύμων εταιριών, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα,  σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου διοικητικού συμβουλίου ή διοικητή του φορέα προέλευσης και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του ΟΤΑ.
2. Η απόσπαση γίνεται για δύο (2)  έτη και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, ενώ η μισθοδοσία του κατά τη διάρκεια της απόσπασης θα βαρύνει το φορέα υποδοχής.
3. Αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης.
4. Μετά την παράγραφο 3Α του άρθρου 184 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: “3B. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 73 του παρόντος Κώδικα, όπως ισχύουν.»
 • Άρθρο 24: Αναδρομική ισχύς συμβάσεων ΙΔΟΧ. – Κατάργηση διαδικασίας ΑΣΕΠ στην αυτεπιστασία.
1. Στο τέλος της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ για τις οποίες προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα».
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 40 του ν.4024/2011 καταργείται.
Στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί, αν κάποιος ήδη απασχολούμενος στο έργο παραιτηθεί, μπορεί ο φορέας, για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου, να προσλάβει τον αμέσως επόμενο στη σειρά του πίνακα κατάταξης».
 • Άρθρο 25: Σχολικές Καθαρίστριες – Δημοτικές Κατασκηνώσεις.
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (Α΄ 138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. α’)  Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.
β’) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2017-2018 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ’) Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2017-2018 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015, μετά τη λέξη «πυρασφάλεια» προστίθεται η φράση «στις δημοτικές κατασκηνώσεις».
 • Άρθρο 27: Κατάργηση έγκρισης ΠΥΣ 33/2006 για μετατάξεις σε ΟΤΑ.
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) διαγράφονται οι λέξεις «και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
2. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη μεταξύ των υπαλλήλων των Περιφερειών, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και στον ίδιο κλάδο. Στην περίπτωση αυτή, οι υπό των μετατασσομένων κατεχόμενες θέσεις, λογίζονται κενές.
3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.4071/2012 (Α΄85) και μετά τη φράση «Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.» προστίθεται η φράση « ή υπάλληλοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων αυτών».
 • Άρθρο 29: Προθεσμία σύναψης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού.
Στην προθεσμία των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 συμπεριλαμβάνονται και οι προσλήψεις που  πραγματοποιούνται  μετά την έκδοση   υπουργικών  αποφάσεων  που αφορούν στην έγκριση απασχόλησης προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), όπως επίσης και του προσωπικού αμιγώς αμειβομένου από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.
 • Άρθρο 31: Θέματα εργαζομένων ΟΤΑ – Ωράριο βρεφονηπιοκόμων
1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή διαδοχικών συμβάσεων έργου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 11 του ΠΔ 164/2004, των εργαζομένων σε ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας κατηγορίας και κλάδου, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, και πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.
β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και αναρτάται υποχρεωτικά και επί ποινή ακυρότητας στη «Διαύγεια» του οικείου φορέα.
γ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2.α. Η υποπερίπτωση δδ της παραγράφου 5 περ. α του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α` 126), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται.
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α’ 284) επανέρχεται σε ισχύ.
 • Άρθρο 49: Εργαζόμενοι στην καθαριότητα
Το άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται σε αυτό αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του παράγραφοι ως εξής :
“2. Στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που : (α) έχουν συνάψει συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απασχολούνται κατόπιν δικαστικής απόφασης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., οι οποίες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4325/2015 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και οι οποίες παρατείνονται έως 31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ή (β) απασχολούνταν για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ήτοι συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και του προσωπικού που απασχολείτο σε εταιρίες στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ως άνω φορείς του δημοσίου, είτε πρόκειται για Έλληνες πολίτες είτε πρόκειται για νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαπούς, και των οποίων η εργασιακή σχέση ή σύμβαση έχει λήξει εντός του 2015. Για τους ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την ίδια ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι 31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
3. Στα εν λόγω πρόσωπα που θα συνάψουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., αλλά υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Για την καταβολή αμοιβής και την παρακράτηση εισφορών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα.
4. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης και τα οποία απασχολούντο σε εταιρίες οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας σε περισσότερους από έναν φορείς (δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.), αυτά μπορούν να συνάψουν ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα σε έναν μόνο φορέα.”
 • Άρθρο 50: Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας.
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 4310/2014 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Οι αποφάσεις που έχουν συνταχθεί έως 31.12.2014 από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συντάσσονται εκ νέου από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.»
 • Άρθρο 51: Εκλογικές αποζημιώσεις υπαλλήλων ΟΤΑ
1. Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές των φορέων αυτών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιαδήποτε αιτία και είναι ακατάσχετες εις χείρας τρίτων.
2. Η ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου ισχύει για χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε Ο.Τ.Α. από την 14η Απριλίου 2015, ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της αξίωσης των υπαλλήλων τους για καταβολή της προβλεπόμενης εκλογικής αποζημίωσης.http://www.ergasianet.gr

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης για κρίσιμα κοινωνικά προγράμματα ζητά ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης«Όχι άλλη χαμένη μέρα…»
● Άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης για κρίσιμα κοινωνικά προγράμματα ζητά ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ): Δραματική έκκληση στους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης να κινηθούν άμεσα και αποτελεσματικά ώστε «να μη χαθεί άλλο ούτε μια μέρα» για τη στήριξη της συνέχισης λειτουργίας ευαίσθητων και κρίσιμων κοινωνικών προγραμμάτων και 
δομών, όπως μεταξύ αυτών είναι το «Βοήθεια στο Σπίτι» και η «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», απευθύνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ, Σίμος Δανιηλίδης.

Ο κ.Δανιηλίδης έθεσε συνολικά την ατζέντα των κοινωνικοπρονοιακών προγραμμάτων στη συνεδρίαση της Επιτροπής της ΚΕΔΕ, που συνεδρίασε υπό τον πρόεδρο Γιώργο Πατούλη, κατά την οποία εξετάστηκαν λεπτομερώς όλες οι εξελίξεις που αναφέρονται στα φλέγοντα θέμα. Αποφασίστηκε, δε, να αναπτυχθούν συντονισμένες και εντατικές δράσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την έγκαιρη εξασφάλιση των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν να συνεχισθούν τα προγράμματα χωρίς προβλήματα και αποκλεισμούς, και να ζητηθεί άμεση συνάντηση με τους συναρμόδιους υπουργούς.

«Ο χρόνος κυλά βασανιστικά για τα προγράμματα και τις δομές, διατηρώντας έτσι ένα επικίνδυνο θολό τοπίο ως προς τη βιωσιμότητά τους και τη συνέχιση της προσφοράς τους στην κοινωνία, και ιδιαίτερα για τις ευπαθέστερες λόγω κρίσης κοινωνικές ομάδες. Πρέπει οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες και οι υπουργοί να αναλογισθούν την κρισιμότητα των περιστάσεων και να περάσουν από την πλήρη αδράνεια στην πλήρη και απόλυτη αποτελεσματικότητα με δράσεις, αποφάσεις και σχεδιασμούς», δηλώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών.

Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠμεΑ

Όπως τονίζει, το κρίσιμο πρόγραμμα της «Εναρμόνισης», που προβλέπει τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ, βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι καθώς ακόμη δεν έχει αναληφθεί πρωτοβουλία για τη συνέχιση της επαρκούς και αναγκαίας χρηματοδότησής του από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους. Αντίθετα, τα ποσά που ανακοινώθηκαν επίσημα, διατηρούν τη χρηματοδότηση σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε βαθμό που να αποκλείονται από τη νέα περίοδο 2015-2016 περισσότερα από 40.000 παιδιά και χιλιάδες εργαζόμενοι να κινδυνεύουν με απώλεια της εργασίας τους.

«Η περσινή εμπειρία πρέπει να διδάξει στους πάντες ότι οι ανάγκες της κοινωνίας είναι μεγάλες και πιεστικές, και ότι με αυτές κανείς δεν μπορεί και δεν δικαιούται να παίξει. Πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν για την εξασφάλιση τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ ώστε κανένα παιδί να μη μείνει εκτός παιδικών σταθμών, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ, και κανένας εργαζόμενος να μη χάσει τη θέση του», υπογραμμίζει ο Σ.Δανιηλίδης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την πιστοποποίηση των δομών.

«Βοήθεια στο Σπίτι»

Ιδιαίτερη αναφορά ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών κάνει στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 100.000 ανήμπορους και κατάκοιτους συνανθρώπους μας, απασχολεί περισσότερους από 3.500 εργαζόμενους, και βρίσκεται στο μεταίχμιο της μετάβασης σε νέο περιβάλλον.

«Το νομικό πλαίσιο της μονιμοποίησης του προγράμματος ως Υπηρεσία στο Ασφαλιστικό Σύστημα αποτελούσε διεκδίκηση αγώνων πολλών χρόνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και η εξέλιξή του το 2014 μας ικανοποιεί. Υπάρχει, όμως, ο ορατός κίνδυνος να υποβαθμιστεί και να απαξιωθεί με τραγικές συνέπειες στην κοινωνία. Το πρόγραμμα προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, στηριζόμενο στην προσφορά ικανών και άξιων στελεχών με εμπειρία χρόνων», δηλώνει ο Σ.Δανιηλίδης επισημαίνοντας την «κατάσταση πολέμου» με τον χρόνο.

«Μέσα στο 2015 χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την προετοιμασία της νέας μορφής οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος. Είναι αδήριτη η ανάγκη να μην χαθεί πλέον ούτε μια μέρα. Άμεσα, και σε κάθε περίπτωση έως το τέλος Ιουνίου, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαιτούμενες δεκάδες πράξεις, ώστε οι εκατοντάδες δομές έως το τέλος Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπεται από το νόμο του 2014, να είναι έτοιμες και όλοι οι δήμοι να μπορούν απρόσκοπτα να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη συνέχιση του προγράμματος με τη νέα του μορφή. Διαφορετικά τα αποτελέσματα της οποιασδήποτε αδράνειας θα είναι τραγικά για όλους, και για τους 100.000 και πλέον ανήμπορους συνανθρώπους μας που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες, και για χιλιάδες εργαζόμενους που θα χάσουν την εργασία τους», καταλήγει. Τέλος, υποστηρίζει την ανάγκη άμεσης συνάντησης και κοινής σύσκεψης της Επιτροπής της ΚΕΔΕ με τους συναρμόδιους υπουργούς ώστε να δρομολογηθούν οι εξελίξεις και να γίνουν πράξη όλα όσα πρέπει για τη μετάβαση στη νέα μορφή του προγράμματος.