!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 1,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΠΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αθήνα 23 Μαίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                              Αριθ. Πρωτ.: 21098
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ.Τσίτλικα
Τηλέφωνο: 213 136 4705
 ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 1.500.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2013, στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.75/22.08.2011 (ΦΕΚ 182 Α ́) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 και 282 παρ.9, 10 και 11 του ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της παρ.7 του ν.2503/30.05.1997 (ΦΕΚ 107 Α ́) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν.3985/01.07.2011 (ΦΕΚ 151 Α ́) «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
5. Τις διατάξεις του ν.3986/01.07.2011 (ΦΕΚ 152 Α ́) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
6. Τις διατάξεις του ν.4024/27.10.2011 (ΦΕΚ 226 Α ́) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
7. Τις υπ ́αριθμ. 13918/9.4.2013 και 7980/27.2.2013 αποφάσεις μας, περί κατανομής ποσού 4.250.000,00 € συνολικά από τους ΚΑΠ έτους 2013, στην Κ.Ε.Δ.Ε. και στις Π.Ε.Δ.
8. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2013 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
9. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

Αποφασίζουμε
Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 1.500.000,00 €, το οποίο διατίθεται στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, ως εξής:
Α/Α      ΚΩΔ. ΠΕΔ     ΠΕΔ                                                                                   ΠΟΣΟ
1           ΠΕΔ1         ΠΕΔ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ         95.250,00
2           ΠΕΔ2         ΠΕΔ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          214.500,00
3           ΠΕΔ3         ΠΕΔ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                             50.250,00
4           ΠΕΔ4         ΠΕΔ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ                                           92.250,00
5           ΠΕΔ5         ΠΕΔ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                  111.750,00
6           ΠΕΔ6         ΠΕΔ  ΗΠΕΙΡΟΥ                                                          104.250,00
7           ΠΕΔ7         ΠΕΔ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                         96.000,00
8           ΠΕΔ8         ΠΕΔ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                              157.500,00
9           ΠΕΔ9         ΠΕΔ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                            178.500,00
10         ΠΕΔ10      ΠΕΔ  ΚΡΗΤΗΣ                                                              71.250,00
11         ΠΕΔ11       ΠΕΔ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                70.500,00
12         ΠΕΔ12      ΠΕΔ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                            86.250,00
13         ΠΕΔ13      ΠΕΔ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                         171.750,00
                                                ΣΥΝΟΛΟ                                                  1.500.000,00
Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στις Π.Ε.Δ. με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
                                                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                      
                                                                  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ. 10678 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) της χώρας
3. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40, Τ.Κ. 10174 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γενικό Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπ. Αυτοδιοίκησης -Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτοδιοίκησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.