!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -Ε.Ε.Τ.Α.Α.Β’ Δόση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αθήνα 09 Οκτωβρίου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 37743
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.&ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α.Ρουμελιώτη
Τηλέφωνο: 213 136 4738
e-mail: a.roumelioti@ypes.gr
fax: 210 3744813

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 2.000.000,00 € από τους Κ.Α.Π., στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την
υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για το «Βοήθεια στο Σπίτι»-Β’ Δόση.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1.ΣΤ του άρθρου 127 του ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α’).
3. Την από 30.05.2014 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ:ΒΙΥΚΛ-ΨΥΙ) μεταξύ του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ).
4. Το από 19.09.2014, 5ο πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, του Υπουργείου
Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ).
5. Την υπ’ αριθμ. 23279/07.07.2014 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί κατανομής
ποσού 8.000.000,00 € από τους Κ.Α.Π., στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ως Α’ δόση για την υλοποίηση
της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.
6. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2014 και αφορούν
στα έσοδα των Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
7. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

Αποφασίζουμε
Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών», ποσό ύψους 2.000.000,00 € στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των
όρων της από 30.05.2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), σχετικά με την
υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 
Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας, στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40, Τ.Κ.101 74 - ΑΘΗΝΑ
2. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 104 36 – ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
 Σταδίου 29
 Τ.Κ. 10110 Αθήνα


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπ. Υπουργού
3. Γραφείο Υφυπουργού
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
5. Γενικό Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.