!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και καθιέρωση της Πρωτοβάθμιας Υγείας στους δήμους*


 ΑΠΟ ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ


*Εισήγηση για τις «Δομέςκαι τα Προγράμματα της Τ.Α. για την υποστήριξη της Τρίτης Ηλικίας», στοσυνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα: «Κοινωνία σε κρίση, Αυτοδιοίκηση σε δράση» - Θεσσαλονίκη,Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013
___________________________________________________

Κυρίες και κύριοι,Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως είναι γνωστό, η TοπικήAυτοδιοίκηση έχει αναπτύξει με επιτυχία ένα ισχυρόδίχτυ δομών και προγραμμάτων για την υποστήριξη της Τρίτης Ηλικίας. Μεταξύαυτών, κορυφαία είναι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», τα Κέντρα Ανοιχτής ΠροστασίαςΗλικιωμένων και οι δομές των ΚΗΦΗ.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», πουεδώ και πλέον μία δεκαετία έχει καταξιωθεί στην ελληνική κοινωνίαως μία δράση τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβάλλει ουσιαστικά:
· Στην παροχή χρήσιμωνκαι ουσιαστικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες.
· Στη μείωση τωνεγκλεισμών σε ιδρύματα αμφίβολης ποιότητας χιλιάδων ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ καιστην ενίσχυση της παραμονής τους στον κοινωνικό ιστό.
· Στην αύξηση τηςαπασχόλησης με τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων απασχόλησης.
· Στον απεγκλωβισμό απότο βάρος της φροντίδας μελών της οικογένειάς τους χιλιάδων γυναικών, στηνένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην αύξηση του αριθμού όσων συνεισφέρουνστο ασφαλιστικό σύστημα.
· Στη μείωση του κόστουςλειτουργίας του Ε.Σ.Υ. και των ασφαλιστικών οργανισμών με την παροχή υπηρεσιώνυγείας, πρόνοιας, νοσηλευτικής και κοινωνικής φροντίδας από ένα δίκτυο χιλιάδωνγιατρών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, νοσηλευτών καιοικογενειακών βοηθών.
· Στη βελτίωση εντέλειτων δεικτών βιωσιμότητας του ασφαλιστικού μας συστήματος με την εισροήασφαλιστικών εισφορών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και την εξοικονόμησησημαντικών ποσών από τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχουμε δωρεάν.Ενδεικτικά αναφέρω, πως μόνο στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, από τα 954 υπερηχοκαρδιογραφήματαπου παρέχονται δωρεάν σε άτομα τρίτης ηλικίας, καταγράφεται ετήσια εξοικονόμησηύψους 8.000€,  και για τα 565ραδιοηλεκτροκαρδιογραφήματα ετήσια εξοικονόμηση ύψους 16.000€. Αφήνω σε εσάςτην αναγωγή σε εθνικό επίπεδο, που η εξοικονόμηση πόρων για το εθνικό μαςασφαλιστικό σύστημα θα αγγίζει αρκετά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Για πολλούς, που δεν βλέπουν με καλό μάτι τοπρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αυτό -όπως διατείνονται- έχει εξελιχθεί σε υπηρεσίαντελίβερι φαρμάκων και τροφίμων, κάτι που δεν ισχύει σε καμιά περίπτωση. Τοπρόγραμμα αυτό, εάν δεν υπήρχε έπρεπε να το ανακαλύψουμε γιατί έχει αποδειχθείπόσο χρήσιμο και κρίσιμο είναι για τους ανήμπορους συνανθρώπους μας της ΤρίτηςΗλικίας.
Κι ενώ όλοι οι ειδήμονες έσπευδαν να προδικάσουντο τέλος του ισχυριζόμενοι ότι το πρόγραμμα τελείωσε, αυτό συνεχίζει να παρέχειτις υπηρεσίες τους στις δεκάδες χιλιάδες ωφελούμενους μετά την παράταση πουδόθηκε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2014. Αν για κάτι χρειάζεται να μιλούμε,δεν είναι η υποκατάστασή του με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς ή με οποιαδήποτεάλλη μορφή και δομή, αλλά το πώς θα το εξελίξουμε και θα το ενισχύσουμεεπανατοποθετώντας το  σε νέα βελτιωμέναπλαίσια ώστε να πολλαπλασιασθούν τόσο οι ωφελούμενοι όσο και οι υπηρεσίες πουπαρέχονται σε αυτούς, πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα και τις θέσειςεργασίας.   
Σε κάθε περίπτωση, σήμερα κομβικό σημείο για την Αυτοδιοίκησηείναι η βιωσιμότητα του «Βοήθεια στο Σπίτι» με χαρακτηριστικά δημοτικής δομήςκαι με παράλληλη διασφάλιση της εργασίας των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι των 879 δημοτικών δομών «Βοήθεια στο Σπίτι»ανέρχονται σε 3.673 και έχουν προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Σήμερα υπηρετούνμε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με συμβάσεις πουανανεώνονται για τους περισσότερους και τις περισσότερες από το 2002.
Πρότασή μας είναι, μετά την30/9/2014 να υπάρξει εξέλιξη-αναβάθμιση του προγράμματος, με τους παρακάτωβασικούς άξονες. Ειδικότερα:

1) Θα πρέπει να διασφαλισθεί η συνέχιση της εργασίαςτου ήδη υπηρετούντος προσωπικού στις δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»των δήμων. Το αντίθετο θα αποτελούσε τραγική εξέλιξη, αφού τόσο η κατάρτιση καιη εμπειρία του υπάρχοντος προσωπικού είναι αναγκαία για την επιτυχή συνέχιση τουπρογράμματος, αλλά και μία ενδεχόμενη νέα προκήρυξη θα σήμανε ένα κενό μέχριτην ολοκλήρωση των διαδικασιών και την επιλογή του προσωπικού. Ένα κενό πουφυσικά θα ήταν ολέθριο για τη λειτουργία των δομών αυτών.
Σεαυτό το θέμα επαναφέρουμε τις προτάσεις που η έχει ήδη καταθέσει η ΚΕΔΕ. Θεωρούμε,δηλαδή, επιβεβλημένη τη με κάθε τρόπο διατήρηση των θέσεων του προσωπικού πουυπηρετεί στο πρόγραμμα. Για να γίνει αυτό δυνατό πρέπει να υπάρχεισυγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε να ξεπεραστεί το κώλυμα τουΝ. 2190/1994.  Επίσης προτείνουμε πως ησυγχρηματοδότηση μπορεί να προέλθει από πόρους του ΣΕΣ.
Θαπρέπει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» να περιλαμβάνει και την υλοποίηση δράσεων πουσήμερα κρίνονται απαραίτητες για την ποιοτική του αναβάθμιση, όπως δράσειςκατάρτισης και επανακατάρτισης του υπηρετούντος προσωπικού, και δράσεις πουαφορούν στην ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και  αξιολόγησης της  υλοποίησης των παρεχόμενων από τις δομέςΒοήθεια στο Σπίτι, υπηρεσιών.
Σεμία τέτοια περίπτωση,  υπάρχει  η δυνατότητα να προβλεφθεί σειρά δράσεωναναφορικά με την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού και την κατάρτισή τουστη χρήση εξοπλισμού για την υλοποίηση του προγράμματος, την παρακολούθηση καιαξιολόγηση, καθώς και δράσεων ανάπτυξης του εθελοντισμού και κοινωνικήςευαισθητοποίησης.

2) Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών και από πόρους τουασφαλιστικού συστήματος είναι μία θετική εξέλιξη και σηματοδοτεί το πέρασμα απότα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε ένα νέο εθνικό πρόγραμμα. Θα πρέπει όμωςνα πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή:
· Κάθε ένας που έχειμόνιμη ή πρόσκαιρη ανάγκη για παροχή υπηρεσιών να μπορεί να τις λαμβάνει. Οιαιτήσεις να γίνονται στους Δήμους και να αξιολογούνται με αντικειμενικάκριτήρια
· Να χρηματοδοτείταισυμπληρωματικά
· Στη χρηματοδότησημπορούν να συνεισφέρει το κράτος, η Αυτοδιοίκηση (ΚΑΠ), το ασφαλιστικό σύστημα(ΑΚΑΓΕ) και ίσως από όσους δήμους επιθυμούν μία πιο διευρυμένη εφαρμογή στηνπεριοχή τους  με δημοτικούς πόρους.
· Ενέργειες χρηματοδότησηςτης εργασίας για δημιουργία νέων θέσεων ή για διατήρηση των υφιστάμενων,υπηρεσίες κατάρτισης και υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας μπορούν να είναισυγχρηματοδοτούμενες από το διάδοχο ΕΠ του ΕΠΑΝΑΔ κατά τη νέα προγραμματικήπερίοδο.
· Να παρέχεται δωρεάν
· Να έχει ουσιαστικόσύστημα ελέγχου από κρατικά και δημοτικά όργανα ελέγχου.
· Να επιχορηγείται μέσωΟΑΕΔ για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων ορισμένου και αορίστου χρόνου. Ηεπιχορήγηση ως συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μπορεί να τεκμηριώσει συνεχιζόμενοπρόγραμμα με αποτέλεσμα τη συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων.

Παρόλα αυτά υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν τροποποίησης, προκειμένου ναδιαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο και κυρίως ναδιασφαλισθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος και η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόνπερισσότερων ωφελουμένων. Με τα κριτήρια που ισχύουν στο πρόγραμμα κατ’ οίκονφροντίδας συνταξιούχων, μόνο 1.600 μπορούν να είναι ωφελούμενοι, από τις 76.085που εξυπηρετούνταν μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με αλλεπάλληλες ομόφωνες αποφάσεις της Επιτροπής ΚοινωνικήςΠολιτικής και της ΚΕΔΕ και την πολίτιμη συμβολή και συνεργασία του υφυπουργούΕργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου, ακυρώσαμε την προοπτική της λειτουργίας του προγράμματοςμέσω κοινωνικών συνεταιρισμών  καικρατήσαμε ανοιχτές τις 879 δημοτικές δομές «Βοήθεια στο Σπίτι». Παράλληλα, συνεχίζοντας τησυνεργασία μας με το υπουργείο Εργασίας, επεξεργαζόμαστε την τροποποίηση του προγράμματος«Κατ’οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένοκαι αποτελεσματικό πλαίσιο και να διασφαλισθεί η εξυπηρέτηση 100.000ωφελούμενων.
Βασικό μας μέλημα αποτελεί η διασφάλιση της συνέχισης της εργασίας τουέμπειρου και καλά καταρτισμένου προσωπικού που ήδη υπηρετεί στις δομές. Αυτόμπορεί να γίνει μόνο με την σύνθετη χρηματοδότηση του προγράμματος απόεθνικούς, ευρωπαϊκούς πόρους και από πόρους των ασφαλιστικών οργανισμών, όπωςέχουμε περιγράψει σε προηγούμενα συνέδριά μας.
Με τη διασφάλιση κονδυλίων ύψους 100 εκατ. ευρώ ετησίως, η Τοπική Αυτοδιοίκηση,με την εμπειρία που διαθέτει στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση του προγράμματος, την παροχή υπηρεσιών υψηλούεπιπέδου προς τους ωφελούμενους και την ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων από ταασφαλιστικά ταμεία. Κυρίως όμως μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση τωνυπηρεσιών, με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τέτοιαςσυχνότητας που να ανταποκρίνεται πλήρως και ουσιαστικά στις ανάγκες των ατόμωντρίτης ηλικίας.
Κι εδώ πρέπει να δούμετο πώς θα προχωρήσουμε στην οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Υγείας στο πλαίσιο τωνδήμων. Εάν αναλογιστούμε τις καταστροφικές συνέπειες ενός φαύλου συστήματοςδιαχείρισης με υπερσυνταγογράφηση, πολυφαρμακία κι εξώθηση των εξετάσεων σειδιωτικά κέντρα, τότε δεν μπορούμε να αφήσουμε άλλα περιθώρια στην  καθυστέρηση θεσμοθέτησης και υλοποίησης ενόςτέτοιου μέτρου. Όταν μόνο για τα βασικά οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στις100.000 ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κοστίζουν πάνω απόένα δισ. στα ασφαλιστικά ταμεία και στον κρατικό προϋπολογισμό, δενκαταλαβαίνουμε για ποιους λόγους η πρόταση αυτή δεν εξετάζεται με ενδιαφέροναπό την Πολιτεία.
Η Πολιτεία, λοιπόν,πρέπει να ανοίξει τα μάτια και τα αυτιά της στις προτάσεις της ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης και να ανοίξει άμεσα το διάλογο προς αυτήν την κατεύθυνση. Με τηθέσπιση αυστηρών κριτηρίων για την πιστοποίηση δημοτικών μονάδων πρωτοβάθμιαςυγείας, που θα μπορούν να συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ και άλλα Ταμεία, το κόστοςτων υπηρεσιών μπορεί να συρρικνωθεί σε αφάνταστα χαμηλά επίπεδα ελάχιστων εκατομμυρίωνευρώ. Και τα οφέλη δεν θα είναι μόνο οικονομικά ή λογιστικά, αλλά κυρίωςποιοτικά καθώς οι ωφελούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν υπηρεσίες στον χρόνο πουπραγματικά χρειάζονται, και όχι όταν θα τους το επιτρέψει το σύστημα…
Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορείνα είναι και βατό και λειτουργικό, αλλά και αυτοχρηματοδοτούμενο.
Είναι ένα όραμα για τοοποίο αγωνιζόμαστε με πίστη, γνωρίζοντας τον πόλεμο που δέχεται και θα δεχθεί ηπρότασή μας αυτή από κύκλους υψηλών συμφερόντων. Είναι ένα μεγάλο άλμα πουπρέπει επιτέλους να το τολμήσουμε… 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.